Информация за здравноосигурени бременни

 • Бременните имат право сами да определят кой ще следи бременността им, ще извършва прегледите и ще назначава необходими изследвания и терапия.
 • При рискова бременност – проследяването се извършва само и единствено от специалист акушер-гинеколог.
 • При първото посещение при лекаря след установяване на бременността, той определя т.нар. термин на раждане (вероятната дата на раждане), снема анамнеза за рискови фактори (възраст, хронични заболявания, вредни навици, усложнения при предишни бременности), измерва кръвно налягане, тегло и ръст на жената.
 • Здравноосигурената жена има право на редица прегледи и изследвания, които се поемат от Националната здравноосигурителна каса, но е необходимо бременната да се информира предварително за ценоразписите, по които работят различните болници и лекарски практики.

Прегледи и изследвания, на които имат право здравноосигурените бременни жени:

 • 12 прегледи (по един преглед в първите 7 месеца на бременността и по 2 в последните два месеца от нея);
 • Лабораторно изследване на кръв и урина;
 • Изследване за сифилис (Васерман) и Хепатит Б, а при съгласие и за ХИВ;
 • 2 ехографски прегледа (един в началото на бременността и втори около 5 месец);
 • Изследване на цитонамазка за профилактика на рак на маточната шийка;
 • 2 микробиологични изследвания на влагалищен секрет;
 • Проследяване на сърдечната дейност на плода (между 5 и 7 месец по веднъж месечно, а в 8 и 9 месец – по два пъти);
 • Биохимичен скрининг;

При рискова бременност жените имат право на допълнителни прегледи и изследвания. Според вида на риска се прави консултация със специалист, който назначава специализирани изследвания и терапия, ако е необходима.

Всички бременни и родилки до 45 дни след раждането са освободени от потребителска такса за оказаната извънболнична, болнична и дентална помощ. Те заплащат т.нар. такса за биологичен материал в лабораториите, когато им се правят медико-диагностични изследвания.

Прегледи и изследвания за здравноНЕосигурените бременни

 

Бременните жени, които не са осигурени здравно, могат да се обръщат към здравните медиатори в цялата страна за съдействие и консултация къде и при какви условия могат да проследят бременността си. Те могат да получат информация и съдействие и в Центровете по майчино и детско здраве, които се намират на територията на областните градове.

Съгласно измененията на Наредба №26 от 14.06.2007 г. на Министерството на здравеопазването за предоставяне на акушерска помощ на здравнонеосигрени жени и извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени, здравнонеосигурените жени от 1 януари 2023 г. имат право на 4 прегледа с включени:

 • измерване на артериално кръвно налягане, антропометрия (измерване на ръст, телесна маса, външна пелвиметрия), сърдечна дейност на плода;
 • 2 пъти проверка на гинекологичен статус, вземане на влагалищен секрет за микробиологично изследване;
 • 2 пъти акушерска ехография;
 • медико-диагностични изследвания;
 • Възможност за до 2 хоспитализации при рискова бременност.

За здравнонеосигурени бременни НЕ СЕ предвиждат взимане на цитонамазка (изследване за рак на маточната шийка) и послеродово наблюдение от лекаря.

Списък за родилното

Всяка болница има изисквания за това какво да подготви родилката при прием за раждане. Когато наближи 9 месец, всяка родилка трябва да се информира кои са нещата, които е необходимо да носи със себе си и да ги подготви за раждането и болничния престой. Най-често списъкът включва:

 • Лична карта (задължително);
 • Направление № 7 за хоспитализация (издадено от АГ или личния лекар),
 • Лична амбулаторна карта (здравен картон);
 • Обменна карта за женска консултация с всички изследвания по време на бременността;
 • Изследвания за сифилис и хепатит Б (задължително);
 • Документ за кръвна група и резус фактор, издаден от лаборатория с подпис и печат;
 • Удостоверение за сключен граждански брак (копие) или нотариално заверено удостоверение за признаване на бащинство;
 • Ксерокопие от личната карта на таткото;
 • Нощница (подходяща за кърмене), чехли, широко памучно бельо, други хигиенни принадлежности;
 • Вода, разхлабващи храни (напр. кисело мляко) и прибори за хранене;
 • Очила/контактни лещи;
 • Телефон и зарядно.

Раждането в държавните и общински болници е безплатно, независимо от здравноосигурителния статус на бременната и вида родоразрешение (по естествен път или със секцио). Не се заплаща и болничният престой на майката и бебето. За майката са осигурени закуска, обяд и вечеря с подходящи храни. Ако бременната жена желае да роди при конкретен лекар, ще заплати за избор на екип.